Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Zakupiliśmy kampanię ZTU 2023. Czy uczniowie muszą wziąć udział w badaniu?

Nie. Badanie ankietowe jest dodatkiem do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Udział w badaniu nie jest obowiązkowy.

Uczniowie wzięli udział w kampanii ZTU 2023 oraz w badaniu ankietowym. Nie możemy/nie chcemy kontynuować kampanii w 2024 roku. Czy otrzymamy wyniki lokalne badania?

Nie. Taka gmina otrzyma jedynie dostęp do wyników ogólnopolskich oraz raporty dla dzieci w ujęciu ogólnopolskim. Aby otrzymać wyniki lokalne, należy kontynuować kampanię w roku 2024.

Czy przystępując do badania ankietowego muszę zadeklarować uczestnictwo w kolejnej edycji kampanii ZTU 2024?

Nie. Nie trzeba z góry deklarować uczestnictwa w kolejnej edycji kampanii. Zgłoszenia do kolejnej edycji będziemy przyjmować od września 2023 r. do końca marca 2024 r. W tym terminie samorządy będą decydować o kontynuacji kampanii.

Czy w raporcie lokalnym otrzymam wyniki badań z podziałem na szkoły?

Nie. W raporcie lokalnym będą wyniki zbiorcze dla całego samorządu, podzielone na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII.

Czy otrzymam raporty dla dzieci w ujęciu lokalnym?

Nie. Zostaną przygotowane tylko raporty zaadresowane dla dzieci, w których wyniki zostaną przedstawione w ujęciu ogólnopolskim, bez podziału na gminy.

Czy ankieta jest bezpłatna?

Nie. Ankieta wiąże się z zakupem materiałów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku 2023 oraz 2024.

W jaki sposób otrzymam dostęp do badania ankietowego?

Samorząd uczestniczący w kampanii ZTU 2023 otrzyma indywidualne dane do logowania (login i hasło). Danych tych należy użyć podczas logowania do badania ankietowego na stronie www.daiagnozaZTU.pl

Czy badany będzie proszony o podanie swoich danych osobowych w ankiecie?

Nie. Badanie ma charakter całkowicie anonimowy. Podczas wypełniania ankiety badany nie będzie proszony o podanie swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu i nazwy szkoły. Po wypełnieniu ankiety nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować personalnie uczestnika badania. Badany będzie stanowił element grupy badawczej – ucznia uczęszczającego do odpowiedniej klasy (traktowanej jako ogół) oraz gminy.

Ile czasu zajmie badanym udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie (60 pytań)?

Przewidziany czas badania na jednej grupie uczniów to 45 minut – 10 minut zajmuje wprowadzenie do badania (ogólne informacje o badaniu, sprawy techniczne), 35 minut przewidziane jest na wypełnienie ankiety przez badanych. Przeprowadzone przez nas badania pilotażowe wykazały, że średni czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania to 30 minut.

Czy będziemy mieć dostęp do pytań ankietowych przed rozpoczęciem badania?

Tak. Pytania są ogólnodostępne. Pytania będą takie same jak te, które zadano uczniom podczas ankiety w 2021 roku.

Czy możemy zapoznać uczniów z pytaniami przed rozpoczęciem badania?

Tak. Nauczyciel/prowadzący może na osobnych zajęciach przedyskutować z uczniami pytania, na które będą odpowiadać. Dyskusja ma dotyczyć sensu pytań, zrozumienia pytania. Nie można sugerować uczniom, jak powinni na nie odpowiadać.