Koszty i warunki udziału w badaniach

Koszty i warunki udziału w badaniach

Badanie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU). Do badania mogą przystąpić szkoły z terenu samorządu, którzy bierze udział w kampanii ZTU 2023 (warunkiem udziału jest zakup minimum połowy pakietu kampanii w kwocie 1845 zł brutto). Samorząd uczestniczący w kampanii ZTU 2023 otrzyma dostęp do wyników ogólnopolskich. Aby otrzymać wynik lokalny, indywidualny dla gminy/miasta, należy przystąpić do kolejnej edycji kampanii ZTU w 2024 (warunkiem udziału jest również zakup minimum połowy pakietu kampanii za 1845 zł brutto).

Dlaczego, aby otrzymać wyniki lokalne, muszę uczestniczyć w kampanii ZTU w latach 2023 i 2024?

Badanie ankietowe stanowi dodatek do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Chcieliśmy stworzyć narzędzie dla samorządów, dzięki któremu otrzymają one możliwość zbadania potencjału młodych osób – przyszłych rodziców, przedsiębiorców, pracowników. Otrzymane raporty mogą stanowić punkt wyjścia do opracowywania programów profilaktycznych, planów rozwoju oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży. To również bogate źródło wiedzy dla nas – organizatorów kampanii ZTU. Opierając się na wynikach ankiety wiemy, w jakim kierunku powinniśmy tworzyć kampanijne materiały, jaka tematyka jest dla młodzieży istotna, gdzie potrzebuje ona wskazówek, co ją niepokoi, co cieszy, z czym ma problem.

Konstruując badanie założyliśmy, że nie wprowadzimy limitu badanych uczniów w gminie. W badaniu może wziąć udział dowolna liczba uczniów (uczestników kampanii ZTU). Dzięki temu przebadane mogą zostać zarówno duże i małe gminy, duże i małe szkoły. Koszty takiego badania (nieograniczona liczba uczestników) zostały rozbite na dwa lata. Taka strategia pozwoliła nam na uniknięcie dodatkowej opłaty za diagnozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów oraz regulacji budżetowych, które je obowiązują, nie wprowadziliśmy również obowiązkowej deklaracji uczestnictwa gminy w obu edycjach kampanii (ZTU 2023 i ZTU 2024). Nie trzeba z góry zobowiązywać się do zakupu przyszłorocznej edycji kampanii. Samorząd, który z różnych przyczyn nie będzie kontynuował uczestnictwa w ZTU w roku 2024, nie zostanie obarczony dodatkowymi kosztami. Otrzyma wówczas bezpłatny wgląd do wyników ogólnopolskich diagnozy. Przyjęliśmy strategię opartą na zaufaniu i współpracy. Jeszcze przed czasami pandemii zdawaliśmy sobie sprawę, że mogą pojawić się różne, niezależne od naszych planów okoliczności, mogące wpłynąć na podejmowane decyzje.